Powered by Smartsupp

Riešenie akustiky v kanceláriách a bytoch - výpočet

Kancelárie a byty sú prostredím pre prácu a bývanie a preto je dôležité v nich mať čo najpríjemnejšie prostredie. Súčasťou dobrého pracovného prostredia je dobrá akustika v priestore. Pozrieme sa na úpravu pomocou grafov. 

Vzorová zasadacia miestnosť, s netradične nízkym stropom, bude mať:

  • rozmery: 3,5 x 6 x 2,4 m 
  • plochu okien: 6m2
  • nábytok: máme v miestnosti len menšie množstvo nábytku

Ako vyzerá hluk v zasadacej miestnosti na grafe

Graf si vygenerujeme pomocou našej akustickej kalkulačky, ktorá pracuje s normou DIN18041 (2016).
Do zadania sme pridali aj nábytok. 

Akustika v zasadacej miestnosti

Na grafoch budeme vidieť čiary: 

  •      Červená - Samotná miestnosť bez absorbérov a s nábytkom (áno, v grafe je napísané bez nábytku, ale v kalkulačke sme nábytok zadali)
  •      Modrá - Miestnosť spolu s absorbérmi
  •      Sivá - Normované tolerančné limity pre danú miestnosť (v našom prípade Konferenčná / zasadacia miestnosť)

Zvislá os na grafe - dozvuk

Pre zjednodušenie si povedzme, že dozvuk je doba, počas ktorej sa zvuk po miestnosti odráža a vytvára ozvenu.
Pri rekonštrukcií bytu ste si určite všimli veľkú ozvenu. Po pridaní nábytku sa táto ozvena znížila.
Čas ozveny (dozvuku) nám ukazuje červená čiara na grafe a udáva sa v sekundách.

Lenže aby sme to nemali také jednoduché, tak sa musíme pozrieť aj na druhú os

Vodorovná os na grafe - frekvencia

Na tejto osi máme znázornenú frekvenciu zvuku. Na ľavej strane sú nízke frekvecie. Ak máte doma sufwoofer, tak práve ten vytvára akustické vlny na týchto nízkych frekvenciách.
Smerom na pravú stranu sa hodnoty zvyšujú - vysoké frekvencie, ako má napríklad píšťalka.

Ľudský hlas pracuje zo základným tónom okolo 400 Hz. Pri rozprávaní sa mení v rozsahu asi od 175 Hz do 3700 Hz.
Na grafe sú to stredné hodnoty. 

Poďme sa pozrieť na úpravu zvuku

Úprava akustiky pomocou PET panelu Ekosound na stene

Použili sme 40mm hrubý akustický PET panel Ekosound na ploche 21m2. Vzľad je možné zvoliť podľa preferencií. Či už kombinovaním panelov rôznych farieb alebo okrasným frézovaním V-cut.

Zlepšenie akustiky v zasadacej miestnosti pomocou PET panelu na stenu.

Na obrázku vidno ako panel pomohol stlmiť vyššie frekvecnie. Avšak pre tieto priestory je to podľa normy až príliš stlmené. Basy však stále zostali vysoké.

Úprava akustiky pomocou oblakov na strope z PET panelu Ekosound

Oblaky sú horizontálne uložené akustické PET panely vyrezané do rôznych tvarov podľa vašich preferencií. V modelovej situácií sme použili hrúbku 40mm a odsadené sú 200mm.

Akustika v zasadacej miestnosti - akustické oblaky

Oblaky ART
Kruhové oblaky
Oblaky NEO

V modelovom príklade sú použité oblaky s hrúbkou 40mm takmer na celom strope - 20m2.
Dozvuk v miestnosti sa výrazne zlepšil. Nízke basy sa dostali do tolerancie ale vyššie frekvencie sú stlmené až veľmi.

Úprava akustiky pomocou Baflí

Baffle - vertikálne zavesené panely na strope. V modelovom príklade sme použili 21m2 plochy a rozmery bafflí 1230 x 600 x 50mm s rozostupom 500mm.

Akustické panely v kancelárií, zasadačke - baffle

Z grafu vidíme, že niektoré frekviencie sú pretlmné a basy sú opäť nad úrovňou normy.

Baffle Edge
Lamely Silencio

Riešenie akustiky v tomto modelovom príklade 

Riešenie záleží od viacerých aspektov. Pre túto modelovú situáciu vezmeme ako možnosti riešenia len spomenuté 3.
Stlmenie hluku v zasadačke do normovaných hodnôt dosiahneme jednoducho pomocou oblakov na strope. Spravíme však menšiu úpravu - plochu oblakov zmenšíme na 10m2.
Touto úpravou sa takmer všetky frekvencie dostanú do normovaného rozsahu dozvuku a zostane nám už len vyriešiť basy. Na tie použijeme tzv. Basstrap. 
V tomto prípade sme zvolili Rezonátor DT 150 na ploche 3m2.

Akustika v kancelárií zasadačke modelový príklad - riešenie

Naozaj je to také jednoduché?

Na prvý pohľad sa môže zdať, že áno.  Avšak v praxi to vyzerá inak. Často krát nevieme použiť zavesenie na strop.
Zostáva nám teda plocha na stenách. Televízor, premietacie plátno, uloženie nábytku, poličky. To všetko môže prekážať pri
uložení panelov a vplýva to aj na ich výber. A ako bonus - v niektorých prípadoch prichádza do hry aj norma pre nehorľavosť materiálu,
povrchovú úpravu,...

Kalkulačka slúži ako pomôcka pri výpočte potrebných panelov. Aby sme vedeli čo najlepšie navrhúť riešenie pre vašu miestnosť,
je potrené spraviť aj meranie dozvuku. Meranie robíme v rámci realizácie projektu, aby sme skontrolovali účinnosť panelov a prípadne 
spravili korekcie. 

Chcem upraviť akustiku vo svojej kancelárií

Pred návrhom riešenia je potrebné dodať pôdorys aj s nákresom uloženia nábytku a iných prkov. Okrem toho aj fotografiu,
kde bude vidno všetky steny. Aby sa na nič nezabudlo, pripravili sme krátkeho sprievodcu. Formulár je nezáväzný a s riešením vás
budeme kontaktovať. 

Odporúčané produkty1