Powered by Smartsupp

Školské priestory

Správna akustika je aj v školských priestoroch potrebná a je veľmi dobrým pomocníkom hneď z niekoľkých dôvodov. 

Správna akustika je pri vyučovacom procese významná, pretože zlepšuje pozornosť detí, ich schopnosť koncentrácie je lepšia. Žiaci si omnoho dlhšie dokážu zapamätať výklad. Správna akustika pomáha aj pedagógom a inému školskému personálu. Vďaka minimalizácii dozvuku a ozveny si menej namáhajú hlasivky pri výklade. Správna akustika pomáha lepšej koncentrácii a eliminuje stresové faktory spôsobené únavou.

Do rekonštrukcie školských priestorov v Súkromnej základnej škole Guliver v Banskej Štiavnici bola naša firma prizvaná, aby sme pomohli pri zlepšení akustiky spoločných priestorov aj vyučovacích tried.

V Súkromnej základnej škole Guliver v Banskej Štiavnici sme spolu s architektmi a dizajnérmi navrhli a realizovali stenové a stropné akustické panely. Použili sme zvukovopohltivé stropné absorbéry „Baffle Triangel“, ktoré sa nachádzajú s triedach aj spoločných priestoroch. Ako môžete vidieť na fotkách stropné panely sú inštalované aj s osvetlením, takže v žiadnej miere neznižujú osvetlenie priestorov. Do spoločenských priestorov nazývaných oddychové miestnosti sme inštalovali aj stenové akustické panely nazývané Ekosound Hard, ktoré hravo poslúžia aj ako nástenka, pretože je do nich možné zapichávať špendlíky. Jednoducho vďaka tomuto druhu panelu môže škola vytvoriť zo steny nástenku, ktorá bude spĺňať funkciu znižovania ozveny.

Okrem tejto realizácie sme zlešovali akustiku školských priestorov v niekoľkých desiatkach škôl. Naše riešenia sme poskytli okrem tried aj do spoločných priestorov, herní, chodieb, hudobných účební, telocviční, jedální a iných súčastí škôl.

Odporúčané produkty3