Powered by Smartsupp

Zlepšenie akustiky v školskej jedálni a triedach

Prípadová štúdia

V mnohých školách je jedáleň miestom stretávania veľkého množstva študentov a zamestnancov počas obeda. Bohužiaľ, často sa stáva, že táto oblasť trpí nedostatočnou akustikou. Hluk a ozveny, ktoré vznikajú v priestore, môžu vytvárať nepohodlné a rušivé prostredie. To ovplyvňuje nielen stravovanie, ale aj koncentráciu a komunikáciu. Cieľom naše štúdie je preto ukázať aké zlepšenie akustiky môže priniesť inštalácia správnych akustických panelov. Nemenej podstatným cieľom je priniesť materiál, ktorý pomôže v rozhodovaní o takejto investícií a podklady pre obhájenie svojho rozhodnutia. 

Obsah - dôležité body 

Analýza situácie

Pani riaditeľka nás oslovila s prosbou o pomoc pri riešení nadmerného hluku v školskej jedálni. Ten si určite viete predstaviť aj vy. Zvoní na koniec hodiny a konečne môžeme ísť na obedovú prestávku. Blížime sa k jedálni spolu s davom hladných spolužiakov. Pri okienku odovzdáme lístok, vezmeme si jedlo a ideme k stolu. Všade okolo počuť vŕzganie stoličiek, cinkanie príborov. Chcete niečo povedať spolužiakovi ale musíte hovoriť hlasno. Máte pocit, že vás zle počuje, tak hovoríte ešte hlasnejšie. To spôsobuje ďalší hluk a tak zvyšujete hlas ešte viac. Ostatné stoly tiež. A tak vzniká stále viac hluku. Toto správanie má dokonca aj svoj názov - Lombardov efekt alebo Lombardov reflex

Analýza miestnosti

Školské jedálne sú typické tým, že spĺňajú vysoké hygienické štandardy. Na tie akustické sa však často zabúda. Vysoké stropy, holé steny, tvrdá podlaha, tvrdé stoly. Ideálne podmienky na odraz zvuku a vzniku dlhého času dozvuku To sa môže javiť ako nepríjemný hluk/ozvena. 

Problémy súvisiace s vysokým hlukom v školskej jedálni

 1. Stresový faktor: Nadmerný hluk môže byť stresujúci a vytvárať nepríjemné prostredie, čo má negatívny vplyv na psychické a fyzické zdravie študentov a zamestnancov.

 2. Nepohodlné prostredie na stravovanie: Zvýšená hlasitosť a hlučnosť môže ovplyvniť atmosféru počas stravovania a komunikáciu v jedálni. To môže mať za následok narušenú relaxáciu a pohodu počas jedál.

 3. Zhoršenie zrozumiteľnosti reči: Prílišný hluk môže spôsobiť zhoršenú zrozumiteľnosť reči, čo komplikuje efektívnu komunikáciu medzi študentmi a zamestnancami, napríklad počas dozoru.

 4. Zvýšené riziko zdravotných problémov: Podľa odborníkov môže nadmerný hluk v jedálni spôsobiť zvýšené riziko rôznych zdravotných problémov, ako sú zmeny krvného tlaku, pulzu a iné fyzické a psychické reakcie organizmu.

Očakávania pri úprave akustiky

 1. Podpora lepšej komunikácie: žiakov medzi sebou alebo s učiteľmi počas dozoru
 2. Zlepšenie koncentrácie: ak sa žiaci nebudú medzi sebou prekrikovať, budú sa môcť viac sústrediť na rozhovor a jedlo.
 3. Vytvorenie príjemnejšieho prostredia: študenti a zamestnanci sa budú cítiť viac relaxovaní a komfortní. To môže mať pozitívny vplyv na ich celkovú spokojnosť a zážitok z pobytu v škole.

Možné riešenia zlepšenia akustiky

Riešenia v tomto prípade rozdelíme na dve časti:

1. Jednoduché riešenia bez nutnosti zásahu profesionálnym riešením

 • Filcové nálepky na stoličky - zabránia nepríjemnému vŕzganiu/škrípaniu stoličiek po podlahe
 • Ťažký akustický záves - vybaviť priestor závesom s dobrými akustickými vlastnosťami, ktorý bude tlmiť zvuk
 • Vyplnenie prázdneho priestoru prvkami rozptyľujúcimi zvuk - napríklad umiestnenie kvetov na parapety pri okná, zavesiť nástenky
 • Stoličky s mäkkou sedacou časťou - prázdne stoličky nebudú tak veľmi odrážať zvukové vlny do okolia

Tieto pomocné riešenia dokážu čiastočne odstrániť nadbytočný hluk v jedálni. Pre výrazný efekt je potreba spraviť profesionálnu úpravu

2. Profesionálna úprava akustiky 

Pri profesionálnej úprave môžeme použiť akustické panely umiestnená na miestach:

Akustické panely-Oblaky B  na strope zladené s farbami v triede: realizácia Nitra

Akustické panely na strop

Akustický prvky na stene z PET panelu a akustické oblaky Air na strope realizacia BB

 

Výber riešenia

S pani riaditeľkou sme sa dohodli na profesionálnom riešení panelov a zvolili sme odsadené oblaky na strope. 
Plocha stropu je o veľkosti 96m2. Z praxi nám vychádza, že použiťie  panelov na ploche už cca 30% prinesie značný efekt aj keď nie celkom ako predpisuje norma. Dôležite hlavne v školách je aj ekonomická stránka riešenia.
Takže 30% z plochy jedálne  je približne 29m2. Toto riešenie je aj akusticky dostačujúce aj ekonomicky výhodné. Ak by školy mohli investovať viacej prostriedkov, mohli by sme zvoliť ešte efektívnejšie riešenie. Dobrou správou je, že sa nie je problém robiť akustické úpravy aj na etapy.

Predpokladané výsledky dosiahnuté použitim našej kalkulačky

Do našej akustickej kalkulačky sme si zadali rozmery priestoru a nábytok. Predpokladané výsledky môžu mať rozdielne hodnoty v závislosti od parametrov,ktoré do kalkulačky zatiaľ zadať nevieme. 

Čas dozvuku predpovedaný kalkulačkou
Na ľavej strane grafu sú sekundy,ktoré hovoria o tom aký veľký dozvuk je v miestnosti. Čím vyššia hodnota tým horšia akustika a hluk.
Na spodnej strane Hz su frekvencie zvuku na ktorých dochádza k dozvuku alebo ozvene.

Na grafe vidíme červenou čiarou aký je priebeh času dozvuku po jednotlivých frekvenciách. Modrá čiara nám ukazuje, aké hodnoty môžeme dosiahnuť pridaním akustických PET panelov o hrúbke 40mm na strop s odsadením 20cm. Vidíme, že predpokladané zníženie dozvuku je na 1000Hz je o cca 1 sekundu.
Ozvena v jedálni sa teda citeľne zníži  približne na polovicu.

Predpokladaný čas dozvuku v jedálni

Ak sa pozrieme na akustický tlak udávaný v decibeloch [dB], vidíme, že hluk by sa mohol znížiť o 3,8dB.

predpokladané zníženie akustického tlaku v školskej jedálni

Teória je pekná, poďme sa pozrieť na prax.

Záver

Zvolené panely sme dali na 30% z plochy stropu. Panely sú o hrúbke 40mm a sú od steny odsadené, tak aby ladili so svietidlami. 

Akustický tlak dB

Pred a po aplikácií panelov sme spravili meranie akustického tlaku. Na grafe vidno, že počiatočná hodnota na 1000Hz bola 50dB.Meranie po aplikácií panelov ukazuje zníženie akustického tlaku na 45dB.Aby ste si vedeli lepšie predstaviť čo to znamená, máme pre vás malú pomôcku.

Úprava hluku o 3dB sa javí ako zníženie hluku o 50%.Výsledok 5dB je v tomto prípade výborný. 

Zníženie akustického tlaku v jedálni

Čas dozvuku - sekundy

Pri znížení času dozvuku na frekvencií 1000Hz sme sa dostali z pôvodnej hodnoty 2,1sna hodnotu 0,9 sekundy. Ozvena sa v jedálni výrazne znížila. 

Zníženie času dozvuku v školskej jedálni

Porovnanie s výsledkami z kalkulačky

Porovnávaná frekvencia 1000Hz.

Predpokladaný rozdiel Reálny rozdiel
Čas dozvuku cca 1 sekunda 1,1 s
Akustický tlak 3,4dB 5dB

Ako vidíte, podarilo sa dosiahnuť lepší výsledok ako sme na začiatku predpokladali.Rozdiel môže byť spôsobený tým, že do našej kalkulačky nezadávame celú konfiguráciu miestnosti.

O koľko sa naozaj zníži hluk v jedálni?

Možno sa zdá, že táto otázka mala byť v predošlom odseku. Ale nie je to tak. Naše meranie sa vykonáva špecializovaným softwarom a v prázdnej jedálni. V prevádzke je to ale to trochu inak. Ak stlmíme hluk v miestnosti, deti sa nemusia prekrikovať abyna seba dobre počuli. To má za následok ešte väčšie zníženie hluku. Niektoré zdroje uvádzajú, že takéto zníženie hluku môže byť vo výsledku až o 10dB.

Ďalšia prípadová štúdia s našimi panelmi

Zvuková ukážka rozdielu v akustike pred a po aplikácií stropných panelov

Máte záujem o zlepšenie akustiky v školskej jedálni?