Powered by Smartsupp

Poradenstvo

Poskytujeme bezplatného poradenstva ohľadom akustických riešení pre vášu firmu a domáci priestor.

Každý priestor má svoje použitie a tomu zodpovedajúcu úroveň dozvuku a iných akustických parametrov. Preto len so spoluprácou profesionálov je možné sa dostať k želanému výsledku a spokojnosti. Zabezpečujeme návrh akustických opatrení či v priemysle alebo  v iných spoločenských priestoroch. Výstupom je simulácia akustických podmienok a vizualizácia priestoru pred a po aplikácii.

 


Štandartný postup riešenia priestorovej akustiky spočíva v nasledovných krokoch:

  1. skreslenie rozmerov a definovanie povrchov v riešenom priestore
  2. meranie akustických parametrov pred realizaciou navrhnutého riešenia
  3. výpočet potrebnej plochy  a návrh akustických obkladov a prvkov k dosiahnutiu požadovaných parametrov podľa účelu použitia a objemu priestoru
  4. vizualizácia navrhovaného riešenia
  5. zladenie estetických požiadaviek navrhnutého riešenia s investorom resp. architektom zodp. za vzhľad interiéru
  6. nacenenie riešenia a realizácia
  7. realizácia riešenia
  8. meranie akustických parametrov po realizácii prípadne doladenie riešenia