Powered by Smartsupp

Odhlučnenie v priemysle


Existuje niekoľko opatrení na zníženie hluku v priemyslových prostrediach, a ich účinnosť sa môže líšiť v závislosti od konkrétnej situácie a typu priemyslu. Tu je niekoľko možných opatrení, ktoré sa často používajú na zníženie hluku v priemyslových prostrediach:

  1. Izolácia zdroja hluku: Toto opatrenie sa zameriava na obmedzenie hluku priamo u zdroja, napríklad inštaláciou zvukových obrazových stien, krytov alebo obvodových stien okolo hlukových zdrojov, ako sú stroje, zariadenia alebo procesy. Izolácia zdroja hluku môže byť efektívnym spôsobom, ako znížiť prenikanie hluku do okolia.

  2. Absorpcia zvuku: Toto opatrenie sa zameriava na absorpciu zvuku v priestore pomocou zvukových absorbérov, ktoré môžu byť umiestnené na stenách, strojoch alebo iných povrchoch. Absorpčné materiály, ako sú akustické dosky, panely alebo priedušné steny, môžu absorbovať zvukovú energiu a znížiť tak odraz hluku v priestore.

  3. Ochranné bariéry: Tieto bariéry sa môžu použiť na oddelenie zdroja hluku od okolia, napríklad inštaláciou zvukových bariér, stien alebo plôch, ktoré bránia šíreniu hluku do okolia. Ochranné bariéry môžu byť konštruované z materiálov, ktoré majú vysokú zvukovú izolačnú schopnosť, ako napríklad betón, oceľ, drevo alebo zvukové dosky.

  4. Úpravy pracovných postupov: Zmenu pracovných postupov alebo procesov môže byť ďalším účinným spôsobom, ako znížiť hluk v priemyslovom prostredí. Napríklad môže byť možné optimalizovať postupy, ktoré generujú hluk, alebo zmeniť pracovné metódy alebo časy, kedy sú vykonávané hlukové činnosti, aby sa minimalizovala expozícia pracovníkov hluku.

Zabezpečujeme protihlukové opatrenia pre priemyselné prevádzky spojené s meraním hluku a monitorovaním expozície hluku pracovníkov. Pre zákazníkov ponúkame prvú obhliadku spojenú so základnou konzultáciou zdarma, pri ktorej sa stanoví daľší postup. Podľa náročnosti to bude meranie a projekt odhlučnenia alebo rada ako znižiť hlukové zaťaženie ekonomickými opatreniami.

Každé odhlučnenie v priemysle je riešené osobitne pre danú prevádzku, či konkrétny stroj.

Čo robiť ak nie som majiteľom prevádzky a vadí mi hluk, ktorý sa zo zariadení šíri do okolia?

  • favicon Môžete požiadať o meranie hluku, ktoré zistí, či nie sú prekročené zákonom stanovené limity.
  • favicon V prípade prekročenia limitov môžete žiadať o nápravu zo strany majiteľa odhlučnením technického zariadenia.

 

Aké sú najčastejšie spôsoby odhlučňovania?

  • favicon Najlacnejším spôsobom je úprava zdroja hluku, stroja alebo zariadenia. Úprava sa myslí výmena hlučných častí za nové, kontrola ložísk, trysiek kontrola vibrujúcich častí stroja. Často pomôže osadenie stroja na pružné podložky z materiálu Sylomer, ktorý zabráni vibráciam stroja. Ďalším v poradí ekonomickým a častým riešením býva aplikácia akustických paravanov Obifon Paravan Industry vypočítaných podľa daných hlukových pomerov konkrétnej prevádzky. Paravánmi sa oddelí hlučný priestor od ostatného pracovného priestoru.
  • favicon Už drahším riešením je kapotáž  zdroja hluku, ak je to možné, pre ktorú ponúkame materiál Isolamin renomovaného švédskeho výrobcu. Pre každý stroj sa navrhne rozmerová sada panelov a doplnkov, takže realizácia je vlastne zoskladaním jednotlivých dielov.
  • favicon Poslednou možnosťou relatívne najdrahšou, ale niekedy jedinou možnou je aplikácia stropných a stenových pohltivých prvkov OBIFON. Má význam hlavne v prevádzkach kde obsluha sa pohybuje po celej hale a pracovník nestojí blízko pri zdroji hluku. V priemysle prichádzajú do úvahy stenové a stropné panely Industry a stropné prvky Baffle.  a aplikácia akustických paravanov Obifon Paravan Industry 
  • V každom prípade doporučujeme každý prípadad konzultovať s odborníkom.

Chcete vedieť viac o produktoch, ktoré ponúkame pre konkrétne typy odhlučnenia?

Paravány Panely Industry Baffle
Zobraziť produkt Zobraziť produkt Zobraziť produkt

Materiály používané v priemyselných akustických paneloch

Priemyselné akustické panely sú vyrobené z rôznych materiálov, ktoré majú schopnosť absorbovať zvukové vlny a tým zlepšiť akustiku v miestnostiach. V tejto časti sa pozrieme na tri najbežnejšie materiály používané v priemyselných akustických paneloch.

Minerálna vlna

Minerálna vlna je jedným z najbežnejších materiálov používaných v priemyselných akustických paneloch. Tento materiál je vyrobený z minerálnych vlákien, ktoré sú viazané pomocou pryskyrice. Minerálna vlna má vynikajúce vlastnosti zvukovej izolácie a absorpcie. Tento materiál je tiež odolný voči ohňu a vlhkosti, čo z neho robí ideálny materiál pre priemyselné akustické panely.

Polyesterové vlákna

Polyesterové vlákna, do ktorých patrí aj skupina PET, sú ďalším materiálom používaným v priemyselných akustických paneloch. Tento materiál je vyrobený z recyklovaných plastových fliaš a má vynikajúce vlastnosti absorpcie zvukových vĺn. Polyesterové vlákna sú tiež odolné voči plesniam a hmyzu, čo z nich robí ideálny materiál pre použitie v priemyselných prostrediach.

Pena

Pena je ďalší materiál používaný v priemyselných akustických paneloch. Tento materiál je vyrobený z polyuretánovej peny a má vynikajúce vlastnosti zvukovej absorpcie. Pena je tiež veľmi ľahká a ľahko sa spracováva, čo z nej robí ideálny materiál pre výrobu akustických panelov rôznych tvarov a veľkostí.

Výber správneho materiálu pre priemyselné akustické panely závisí od mnohých faktorov, ako sú požiadavky na zvukovú izoláciu, odolnosť voči vlhkosti a ohňu a estetické požiadavky. Priemyselné akustické panely vyrobené z minerálnej vlny, polyesterových vlákien a peny sú však vynikajúcim výberom pre mnoho priemyselných aplikácií.