Powered by Smartsupp

Montáž

Vykonávame dodávku a montáž našich výrobkov ako aj suvisiacich prác. Máme certifikovaných pracovníkov na stavebné konštrukcie, ktorí sú garantom kvality montážnych prác. Vzhľadom na široký záber materiálov a technológií pre akustické materiály spolupracujeme aj s externými montážnymi firmami.
Na požiadanie Vám vypracujeme cenovú ponuku týchto prác a po odsuhlasení vykonáme predmetnú montáž.