Powered by Smartsupp

Meranie hluku a akustických parametrov

Akustické meranie môžeme vykonať pred inštaláciou našich akustických materiálov a po inštalácii akustických materiálov. Výsledky si budete môcť porovnať.

Náročné merania

Pre posúdenie stavu hlukovej záťaže, akustických podmienok pri priestorovej ako aj stavebnej akustike zabezpečujeme meranie dozvuku ako aj prestupu zvuku konštrukciou. Spolupracujeme s firmou AKUSTA s.r.o  Bratislava. Pre posúdenie stavu hlukovej záťaže, akustických podmienok pri priestorovej ako aj stavebnej akustike zabezpečujeme meranie dozvuku ako aj prestupu zvuku konštrukciou.