Powered by Smartsupp

Lombardov efekt

Lombardov efekt je fenomén, ktorý sa prejavuje zvýšenou hlasitosťou a zreteľnosťou reči ľudí v hlučných prostrediach. Tento jav je dôsledkom adaptácie na okolité podmienky a má výrazný vplyv na ľudskú komunikáciu, najmä v mestských a priemyselných oblastiach.

Povedzme si to na príklade školskej jedálne

Chcete sa pri obede rozprávať. Štrnganie príborov, vrzgot stoličiek a rozprávanie pri okolitých stoloch. To všetko spôsobuje hluh a núti vás zvyšovať hlas, aby vás spolužiaci lepšie počuli. Ak sa to zopakuje pri každom stole, vzniká ešte väčší hluk a to vás núti rozprávať ešte hlasnejšie. A tak dookola. 

Dôsledky Lombardovho efektu siahajú od únavy hlasiviek po problémy so sluchom a rečou. Preto je dôležité zohľadniť ho pri navrhovaní verejných priestorov a zvukových systémov, aby sa minimalizoval jeho negatívny vplyv a zabezpečilo efektívne komunikovanie.

Riešenie

Riešením je úprava akustiky v daných priestoroch. Ak si vezmeme príklad v školskej jedálni, po úprava akustiky sa stane presný opak. Žiaci na seba lepšie počujú, nemusia sa prekrikovať a vďaka tomu klesne v celkovom výsledku je subjektívne vnímanie hluku častokrát nižšie ako reálne namerané hodnoty

Máte záujem o zlepšenie akustiky?

Prejdite si naším krátkym sprievodcom a budeme Vás kontaktovať s riešním.