Powered by Smartsupp

Koľko panelov potrebujem na dosiahnutie dobrej akustiky?

Pri rozhodovaní aký typ panelov použiť je v prvom rade dôležitý design. Aj tak ale je potrebné poznať účinnosť panelov podľa typu a umiestnenia pri rozhodovaní. K tomu slúži obrázok kde sú porovnané typy panelov podľa účinnosti. V skratke najúčinnejšie sú zavesené stropné panely prip. paravany.Nie všade ale je možne aplikovať len tento typ panelov a preto výsledok je kompromisom potrebného a možného.

Ak vieme aký typ panelov potrebujeme daľším krokom je vedieť koľko ich bude treba aby akustika bola dobrá. K tomuto nám slúži kalkulator,kde sú hodnoty našich panelov a Vy si ich zadávate do Vašej miestnosti a program Vám hneď prepočítava výslednú krivku dozvuku. Je potrebné vedieť,čím je dozvuk nižší tým spravidla je lepšia aj akustika - zjednodušene povedané. Je potrebné ešte uviesť,že na vlastnosti panelov nevplýva farba alebo typ tkaniny dôležitá je hrúbka panelu a rozmer. Rozmer sa ale prepočítava na m2 takže ostáva len hrúbka a typ panelu,ktorý uvádzame do kalkulačky pri zadávaní pre výpočet.

Postup výpočtu

1. Vyberáme typ miestnosti pre ktorú hľadame akustické riešenie  . Je to preto lebo podľa noriem pre každu sa vyžaduje iná hodnota dozvuku čo je uvedené jednou alebo dvomi sivými čiarami na spodu každého grafu po zadaní rozmerov miestnosti.

2.Zadanie rozmerov je dôležité,kedže dozvuk je priamo úmerny objemu  miestnosti. Po zadaní rozmerov program naráta plochy stien a stropv a podlahu.

3. Vedľa plochy stien je roztváracia kolónka kde sa nám ponuk materiál povrchu stien a podlahy,ktoré vyplníme.

4. To isté spravíme aj pre steny a okná resp. nábytok. Program po zadávaní typov hňed prepočitava krivku dozvuku.

5. Dôležité je vedieť,že červená krivka je dozvuk v miestnosti pred aplikáciou akustických panelov a modrá krivka je po aplikácii,keď dosadíme ich typy a množstvá.

6.Po vyplnení stávajúcej situácie v interiéri prikročíme k navrhovaniu typov a množstva absorbérov alebo inak akustických panelov. Na grafe by mala byť červená čiara udávajúca súčasný dozvuk v miestnosti. Akonáhlepod absorbermi na pravom rozkklikávacfom menu vyplníme niektory typ panelov a dosadíme ich množstvo v m2 objaví sa modrá čiara udávajúca dozvuk po aplikácii vybraných panelov.

7. tlačitko + nám dovolí pridávať viac typov panelov pokiaľ potrebujeme aplikovať rôzne typy. Typy panelov sú radene podľa spôsobu aplikácie /stena ,strop/ ,typu panelov ,ktoré dôsledne vyplníme aj s množstvami.  Hneď sledujeme aj vysledok na grafe. Ideálne je ke%d sa nám podarí dostať modrú krivku medzi dve sive krivky s predpísanými hodnotami.

8. Vždy je problém dostať krivku pri nízkych frekvenciách na požadované hodnoty /125 a 250 Hz./  Buď pretlmíme výšky alebo nám basy dunia. Preto na toto používame basstrapy,ktoré selektívne sťahujú tieto hodnoty dole alebo robíme kompromis.

9. Kalkulačka Vám pošle výsledok v PDF formáte na Váš email ak potrebujete...

10. Je potrebné uviesť,že výsledok je orientačný a presné hodnoty sa buď merajú na mieste alebo simulujú na špeciálnych programoch. Je možne ale uviesť,že presnosť je pre súkromný sektor dostatočná .

Odporúčané produkty5