Powered by Smartsupp

Koľko panelov potrebujem?

Prečítajte aké % stien potrebujeme pokryť panelmi, aby sme dosiahli dostatočné tlmenie hluku v rôznych priestoroch.

Akustické panely v kanceláriách

Kancelárie
Panely v kanceláriách umiestňujeme na stropy aj steny. 
Na oboch miestach potrebujeme mať pokrytých aspoň 30%
plochy. 

Lamely na strop

Zasadacie miestnosti
V zasadacích miestnostiach je dôležité, aby ste sa bez problémov
počuli a nemuseli prekrikovať. Minimálne pokrytie plôch je 30%.
Ale ak sa dá, snažíme sa ísť aspoň na pokrytie 60% plochy. 

Štvorce na strope

Open space
Moderná kancelárie typu open space má veľa výhod no zároveň
aj problémy s akustikou. Tie sa často riešia akustickými paravánmi
na stôl alebo panelmi na strop. Ideálne je pokryť nimi celý strop.

Trojuholníky na strope

Home office
Práca na homeoffice má z pohľadu akustiky veľkú výhodu:
ak pracujete zo zariadenej obývačky, častokrát stačí akustiku
len doladiť s 2-3m2 panelov napr. vo forme akustického obrazu.

Akustické panely v kanceláriách

Školské priestory
Pohodové vyučovanie v triedach dosiahneme panelmi umiestnenými
na strope na ploche aspoň 30% stropu. Ako doplnok môžeme použiť 
aj akustické nástenky

Lamely na strop

Školská jedáleň
V školskej jedálni stíšime deti aj tak, že zmenšíme hluk. Nebudú sa musieť
prekrikovať aby sa počuli. A na to potrebujeme pokryť 30- 40% plochy stropu.
Doplnkom môžu byť veselé dekorácie na steny pre deti.

Kultúrny dom

Kultúrny dom
Akustika v kultúrnych domoch je dôležitá pre pohodlie hostí
a dobrý zvuk kapely. Ak sa akustika nerieši projektovo,
pokrývame ako prvú stenu oproti pódiu. Plocha panelov 
tu závisí od veľkosti kultúrneho domu, preto pre bližšie určitenie
potrebujeme aspoň orientačné rozmery.
V prípade projektu sa riadime výsledkami akustickej štúdie.  

Trojuholníky na strope

Veľké haly
Veľké haly - sklady, výrobné haly, športové haly, telocvične,... 
Pri týchto priestoroch neexistuje jednoduché odporúčanie,
ale treba sa riadiť akustickou štúdiou. Tá zohľadňuje intenzitu hluku
vo všetkých frekvenciách.