Powered by Smartsupp

Prečo difuzéry?

Pre kvalitný posluch je potrebné vytvoriť vírivé akustické pole bez stojatého vlnenia, ktoré je jedným z veľkých nepriateľov audiofila. Vzniká pri interferencii priamej a odrazenej akustickej vlny, ktoré majú vždy rovnakú alebo opačnú fázu okamžitej výchylky. Pre pochopenie čo je stojaté vlnenie doporučujem článok.

Na elimináciu stojatých zvukových vĺn a na vytvorenie vírivého akustického poľa sa v profesionálnom prostredí (nahrávacie štúdiá, koncertné sály, kiná, posluchárne, konferenčné miestnosti atď.) požívajú akustické difúzory. Tie dokážu zvukové vlny vhodným spôsobom rozptýliť. Nie je to jednoduché, pretože tóny o rôznej výške majú rozdielnu vlnovú dĺžku a preto reagujú odlišne pri dopadoch na povrchové nerovnosti.

Dnes sa väčšinou akustické difúzory vyrábajú z dreva, alebo z iných tvrdých materiálov. Vzhľadom na frekvenčné spektrum, ktoré majú pokrývať, sú zvyčajne matematicky navrhované tak, aby vyhovovali konkrétnym požiadavkám. Mali by rozptyľovať zvukovú vlnu v každom smere, pričom energia tejto vlny zostáva rovnaká.

Akustické difúzory využívajú profesionáli v nahrávacích, alebo v rozhlasových a televíznych  štúdiách, ale s výhodou sa dajú použiť aj v domácom prostredí. Ich dizajn môže byť navyše zaujímavým estetickým bonusom. Prekážkou však môžu obstarávacie náklady.
Firma OBIFON vyrába difuzéry na stenu z dreva,PPS alebo z materiálu Hranifelt. Ideálne je pokial sa kombinuje difúzia s pohlcovaním na nízkych frekvenciách. Klasické difuzéry začínajú pracovať od cca 300 Hz ,takže sa difúzia netýka nizkych frekvencií.Preto naše difuzéry sa snažíme nastaviť tak aby dochadzalo k pohlcovaniu nízkych frekvencii.

Odporúčané produkty2