Powered by Smartsupp

Aký má byť výsledný dozvuk v interiéri?

Uvedená tabuľka uvádza hodnoty ktoré treba dodržať pri navrhovaní alebo úprave aby sa dosiahla akustická pohoda. Čas dozvuku ja základným parametrom ,ktorý treba pri navrhovani dosiahnuť .
Pozor! Z grafu vidieť,že pre výpočet dozvuku he potrebne poznat objem miestnosti...

Ak si to chceme zjednodušiť ponukame  prehľad odporúčaných hodnôt pre rôzne typy miestností:

Typ miestnosti Optimálna doba dozvuku (s)
Koncertne sály 1,8 - 2,2
Divadlá 1,2 - 1,5
Triedy 0,6 - 0,8
Kancelárie 0,4 - 0,6
Reštaurácie 0,4 - 0,5
Obývačky 0,3 - 0,4

Dôležité je poznamenať, že tieto hodnoty sú len orientačné a v praxi sa môže optimálna doba dozvuku mierne líšiť v závislosti od konkrétnych požiadaviek a preferencií.

Tu je niekoľko faktorov, ktoré ovplyvňujú optimálnu dobu dozvuku:

  • Veľkosť miestnosti: Väčšie miestnosti potrebujú vo všeobecnosti dlhšiu dobu dozvuku ako menšie miestnosti.
  • Účel miestnosti: Miestnosti určené pre hudbu a reč potrebujú inú dobu dozvuku ako napríklad kancelárie alebo reštaurácie.
  • Akustické materiály: Materiály použité v miestnosti, ako napríklad koberce, záclony a nábytok, ovplyvňujú absorpciu zvuku a tým aj dobu dozvuku.
  • Preferencie užívateľov: Niektorí ľudia preferujú kratšiu dobu dozvuku, zatiaľ čo iní preferujú dlhšiu dobu dozvuku.

Pri meraní a úprave doby dozvuku je dôležité zvážiť všetky tieto faktory, aby sa dosiahla optimálna akustická kvalita pre danú miestnosť.