Powered by Smartsupp

Ako to akusticky nerobiť !

Malokto si uvedomuje frekvenčný priebeh akustických panelov podľa ich hrúbky a hlavne dosah tohto priebehu na akustickú pohodu. Niekto by mohol namietať,že je to otázkou aj účelu miestnosti v ktorej sú panely aplikované, ale je to platné len čiastočne.

Zoberme si praktický príklad z praxe. Prednášková miestnosť kde je primarnym rečový prejav a v ktorej vznikla požiadavka upraviť akustiku a tým aj pracovnú pohodu prítomných. Je známý priebeh hovoreneho slova,ktoré je hlavným zdrojom zvuku v tomto priestore cca od 300 do 1500 Hz a tak sa predpokladá aplikácia materiálov pohlcujúca zvuk v tomto rozsahu. Je preto omylom aplikácia len tenkého obkladu,ktorého priebeh túto oblasť zachytáva len čiastočne. Buďme konkrétni...

Plstený akustický panel v hrúbke 12mm s nasledovným priebehom: akustická účinnosť je v priebehu od 1000Hz do 4000Hz. Len jeho aplikáciou dochádza k riešeniu časti stredných a vysokých frekvencií ale vôbec nerieši nízke frekvencie spektra. Ako sa to prejavuje? Dunením,nezrozumiteľnosťou a zlou akustikou miestnosti hlavne pre mužský hlas.

Aplikácia takéhoto materiálu je hazardom s výsledkom realizácie pre skutočnú akustickú pohodu. Neobstojí ani dôležitosť designu,ktorý s plsteným materiálom ponúka široké možnosti. Minimálne je potrebné kombinovať rôzne hrúbky panelov alebo aplikovať basstrapy  aby krivka bola vyvážená.

12mm      

Pohltivost filcového panelu 12mm                                                                                Hrúbka 12mm

                    

Vizuálne stvárnenie prednáškovej miestnosti                        Graf priebehu hovoreného slova a hudby. S prahom bolesti pre akustický tlak a prahom počuteľnosti v dB.

A ako to dopadlo po realizácii tenkého akustickeho obkladu na celú miestnosť v takejto hrúbke?
Stačí sa pozrieť na spodný graf a je to jasné. Výšky hlboko pretlmené a basy s vysokým dozvukom,nedotknute tenkým materiálom.  Iba v rozsahu 500 - 1000Hz bola bola dosiahnutá potrebná hodnota ako predpisuje norma.  Preto nech je výstrahou akustická úprava priestoru len tenkými materiálmi . Otázkou je tlak zákazníka na design obkladu ale  tu treba hľadať zdravý kompromis medzi akustikou a designom.
Prípadné využitie miestnosti na hudobnú produkciu skončí veľmi zlým zážitkom z posluchu,dunením a potlačením nástrojov na hornej stupnici spektra...