3D prvky - difúzory, diffsorbéry

3D prvky - difúzory, diffsorbéry

Difúzory sú akustické prvky rozptylujúce zvuk na stredných a vysokých frekvenciách. Diffsorbéry okrem rozptýlenia zvuku ho dokážu aj pohlcovať  v určitých frekvenciách najlepšie pod 500Hz,kde bežné difuzéry sú už neúčinné.Určené sú pre akustické úpravy priestorov ako sú zvukové réžie, štúdia a posluchové miestnosti.

 

Podradené kategórie

Difúzory

Difúzory (5)

Difúzory sú akustické prvky rozptylujúce zvuk na stredných a vysokých frekvenciách. Určené sú pre akustické úpravy priestorov s velkými nárokmi na difuzitu zvukového poľa ako sú zvukové réžie, štúdia a posluchové miestnosti. Doporučené použitie čistých difúzorov  je v kombinacii s akustickými absorpčnými obkladmi.
Diffsorbéry okrem rozptýlenia zvuku ho dokážu aj pohlcovať  v určitých frekvenciách často len pod 500Hz,kde bežné difuzéry sú neúčinné.

 

Diffsorbéry

Diffsorbéry (0)

Akustický prvok rozptylujúci zvuk na stredných a vysokých  frekvenciách.Často pohlcuje nízke frekvencie . Určený pre akustické úpravy priestorov s velkými nárokmi na difuzitu zvukového poľa ako sú zvukové réžie,štúdia a posluchové miestnosti.Pokiaľ prvok okrem difúzie má aj pohltivé vlastnosti označuje sa ako diffsorber. Doporučené použitie čistých difúzorov  je v kombinacii s akustickými absorpčnými obkladmi.

 

PRD Difúzor 2D (Polyfusor)

2D Difúzny  prvok rozptylujúci zvuk na stredných frekvenciách. Poskytuje priestoru "živosť" a plný pocit z hudby. Používa sa spolu s pohltivými materiálmi. Možnosti použitiaPrvok je určený do priestorov, kde je dôležitá vysoká difuznosť zvukového poľa, prípadne eliminovať smerové odrazy od stien. Jedná sa najmä o nahrávacie štúdiá a posluchové miestnosti.  Doporučuje sa používať väčší počet kusov do miestnosti uložených vedľa seba. V malých miestnostiach je často potrebné zabezpečiť kontrolovaný odraz zvuku v miestach prvého odrazu, a zabezpečiť homogénne zvukové pole.…

Quadratický Difúzor QRD (Akutone)

Nie všetci preferujú úpravu akustiky len pohltivými panelmi ale hladajú difúzne prvky na zachovanie živosti a otvorenosti zvuku.  Správne vyladenie difúzie v priestore môže rovnako vyriešiť problém so zadnými vlnami bipolárnych reproduktorov zvýraznením zvuku a eliminovaním hrebeňového efektu. Akutone QRD je difúzny prvok rozptylujúci zvuk na stredných frekvenciách, prípadne kombinovaný s pohlcovaním nízkych frekvencií. Poskytuje priestoru spomínanú živosť a plný pocit z hudby. Podľa hrúbky sú účinné až od cca 150 Hz a nízke frekvencie môžu byť pohlcované konštrukciou prvku.…

Wood Diffusor MLS

Wood Diffusor  je akustický difúzny prvok vyrobený z dreveného masívu tak, aby dosahoval výrazný design ako stenový obklad. Má hrubo členitý povrch, čím získava schopnosť rozbíjania zvukových vĺn a tým aj zlepšovanie homogenity zvukového poľa.Toto je dôležité najmä v domácich kinách a nahrávacích štúdiách. Na rozdiel od Polyfusoru PRD, ktorý sa skladá z vertikálnych hranolov, Wood Diffusor sa skladá z hranolov rôznych tvarov a povrchov tak aby sa dosiahol výrazný estetický účinok obkladu. Možnosti použitiaPrvok je určený do priestorov, kde…

Modular semicylinder...

Diffsorber Modular Semicylinder vďaka svojmu tvaru polvalca dokáže účinne rozbíjať zvukové vlny a homogenizovať zvukové pole v miestnosti. Tým zabraňuje dozvuku a udržiava zvuk jasný a ostrý. Tvarovaná membrána z plastu okrem odrazov pôsobí ako kmitavý panel s pohlcovaním nízkych frekvencii. Výhodou tohto panelu je jeho jednoduchá  premena na pohltivy panel Modular jednoduchým otočením a odobratím membrány. Kombináciou týchto prvkov vieme vyladit zvuk v každej miestnosti.