Novinky---
Už  sa nemusíte pozerat na závesnú konštrukciu kaziet!!!!
Vyvinuli sme nové kazety so skrytou hranou  /skryta hrana profilu/  a otvorili sme kazetám nové možnosti použitia do reprezentačných priestorov a domácností ...
Inšpirujte sa......


Akustický komfort...
Estetická rozmanitosť...
kazety Modular 2 a 5cm hrubé   Kazety Acufon Javor
Aktuality
Domáce kino

Moderné trendy v bývaní, preferujúce jednoduchost, minimum nábytku, mnoho volného priestoru, velké zobrazovacie displeje na stenách, plávajúce podlahy bez kobercov, okna bez závesov atd., velmi negativne pôsobia na prirodzené šířenie zvuku všeobecne.
Oproti generáciam, ktoré mali izby plné kníh, všade koberce, závesy, množstvo nábytku a nepotrebovali robiť  žiadne dodatočné opatrenia pre zníženie doby dozvuku, dnešné trendy v bývaní vyžadujú pristúpiť aspoň k niekterým dodatočným riešeniam. Záleží samozrejme na náročnosti poslucháča, niekto si vystačí s potlačením echa tak, aby sa v miestnosti aspoň dohovoril  so spolubývajucimi, iný uživatel a naviac milovník hudby, by mal prikročit k úpravám náročnejším.

Ak si chcete dopriať zážitok z hudby a nechcete investovať do akustického návrhu, prinášame Vám zopár rád na výber a úpravu miestnosti pre posluch hudby:

  • skúste zvoliť miestnosť, ktorej pomery jednotlivých strán nebudú tvoriť celé násobky
  • zvoľte aparatúru vhodnú k danému objemu miestnosti
  • umiestnite reproduktory symetricky k osi posluchu v rovnakej vzdialenosti od poslucháča, tak aby jednotlivé osi vytvorili strany rovnostranného trojuholníka (stereo sústava)
  • neumiestňujte reproduktory až k stene, ale aspoň 1m od nej
  • zvoľte vhodné závesy na okná, ktoré zabránia odrazom od sklených tabúľ
  • zvoľte do miestnosti akustické prvky podľa Vášho vkusu (drevo, akutex, soundpix...)
  • umiestnite akustické prvky na prvé plochy odrazov a do rohov miestností
  • rovnomerne rozložte akustické prvky na stenách, pokiaľ je to možné, dodržte symetriu
Použitie akustických materiálov pre domáce kino je náročné na estetické prevedenie a na účinnosť . Nie je možné predpísať presný typ a umiestnenie obkladu pretože každá miestnosť je iná. Všeobecné zásady a teória sú uvedené v časti teoria domáceho kina   http://www.obifon.sk/web/predpisy/teoria/domkino ,kde vyplýva že pohltivé materiály, akým OBIFON je sa aplikujú na bočné a prednú stenu kde dopadajú prvé zvukové vlny z reproduktorov. Záívisí to aj od rozmerov miestnosti.Často je potrebné riešiť aj strop. Ako pomôcku pre nerozhodnutých ohľadom typov sme pripravili tkzv. akustické sety,čo su vlastne predvybrané typy výrobkov vhodne pre domáce kino a nahravacie miestnosti. Podľa velkosti a typu miestnosti sú tri sety A,B a C. Pokial ste nerozhodnití ponúkame ešte jednu platenu možnosť a to predikciu alebo výpočet miestnosti v prediktívnom programe
kde presne na vašu miestnosť sa počítajú akustické podmienky pred a po aplikácii prvkov.  http://www.obifon.sk/web/sluzby/navrh-akustiky-domaceho-kina

Pre domáce kino doporučujeme nižšie uvedené typy panelov OBIFON,ktoré najviac vyhovuju daným nárokom.

Stena      
Modular tvarované hrany,variabilita rozmerov
Resident okrajové lišty - povrch Coral
Acutone 2D difuzér na homogenitu zvukového poľa
Acuflex PU tvarovany penový absorbér
Soundpix Obrazové pohlcovače zvuku
Basstrap     Rohové a stlpové basové pohlcovače
Varioparavan nastavitelný pohlcovač nizkych frekvencií
Vario difúzny a absorpčný variabilný prvok
Rezonátor štrbinový rezonátor na nízke frekvencie
Akusety Akustické sety pre domáce kiná
Diffsorber Akustický celopásmový superpohlcovač
Kmitavý panel krasa dreva s poh covaním na nizkych frekvenciách

Strop
Acufon krása dreva  a skrytá hrana je esteticky vhodná pre domace kino
Acuspace plastovy 2D difuzér

obrazek
Rohové basstrapy a diffsorber s Oblakmi na strope - jedna z možností úprav akustiky


Panely vario a prenosne basstrapy


Panely Modular

Diffsorbery stena aj strop

kombinácia difuzérov Acutone a panelov Modular