Pre inšpiráciu uvádzame priklády toho, ako sa dá akusticky a esteticky upraviť domáce kino